Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

- Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza decyzję o zawieszeniu zajęć edukacyjnych. MEN informuje jednocześnie, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu pracy (art. 81 § 1). Resort edukacji nie wyjaśnia jednocześnie, co to stwierdzenie oznacza.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę wobec obniżania poziomu procesu legislacyjnego oraz unikania przez resort edukacji odpowiedzialności za tworzone akty prawne. Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 nie może stanowić usprawiedliwienia dla niestabilności prawa, nadmiernego pośpiechu oraz lekceważenia partnerów społecznych. Prawo pisane „na kolanie” skutkuje inflacją wyrażeń i pojęć nieostrych. Wskazany sposób procedowania prowadzi do sytuacji, w której przepisy prawa oświatowego interpretowane są w sposób wieloznaczny i dowolny.

Konkurs Piosenki Stanu Wojennego - X edycja

Laureaci 2019r.

Szkoły Podstawowe: 

  1. Iga Lewandowska   - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Tomaszów Mazow.
  2. Gabriela Trzcińska - SP Sierzchowy
  3. Hanna Józefowicz   - Zespół Szkolno-Przedszkolny Czechy
  4. Weronika Godziszewska   - SP Łyszkowice

Search