Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidarność”

W imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, po zapoznaniu się z projektem z 26 sierpnia 2020 roku, ustawy budżetowej na rok 2021, kolejny już raz odrzucamy jego założenia.

Analiza przedłożonego dokumentu prowadzi do wniosku, że w 2021 roku nie są planowane podwyżki płac nauczycieli.

W dniu 11 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 5 rozporządzeń kształtujących organizację pracy jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2020/2021. W kilka godzin później Minister Edukacji Narodowej podpisał przedmiotowe akty prawne bez przewidzianej prawem konsultacji ich postanowień ze związkami zawodowymi.

- Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza decyzję o zawieszeniu zajęć edukacyjnych. MEN informuje jednocześnie, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu pracy (art. 81 § 1). Resort edukacji nie wyjaśnia jednocześnie, co to stwierdzenie oznacza.

Search