Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Władze Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej 

NSZZ "Solidarność" w kadencji 2014-2018

Przewodniczący : Roman Laskowski

zaprasza::

pon., śr. - w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Sekcji,

wt., czw .- w godz. 10.00-14.00 przy ul. Zamenhofa 13 w siedzibie Komisji 

Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty Łódź-Śródmieście;

kontakt: tel. 42 637-42-53; 42 677-26-26;  fax 42 677-26-25


Prezydium

Małgorzata Smuga-Błoch - wiceprzewodnicząca, tel./fax 42 633-29-27

Bogdan Węgrzyński - wiceprzewodniczący, tel. 44 683-27-69 

Piotr Patora - skarbnik, tel.

Agnieszka Piekarska -sekretarz, tel. 42 677-26-26

Barbara Bagińska - członek prezydium, tel. 44 633-41-41

Andrzej Piotrowiak - członek prezydium, tel. 46 833-20-09


Delegaci na Walne Zebranie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Roman Laskowski, tel. 725-055-055

Jan Lipiński, tel. 501 702 024

Andrzej Krych, tel. 693 230 355

Andrzej Piotrowiak, tel. 693 230 355

Piotr Patora, tel. 


Członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

Roman Laskowski, Lipiński Jan, Marek Ochocki 

Członek Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Roman Laskowski, Piotr Patora

Członek Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Roman Laskowski

Członek Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Andrzej Krych

Członkowie na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność"

Wojciech Grochulski, Jan Lipiński, Andrzej Piotrowiak 

Search