Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

 

Przypominamy, że w lipcu 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy NSZZ „Solidarność” Międzyregionalną Sekcją Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej i Okręgiem Łódzkim ZNP a Prezydentem Miasta Łodzi – Hanną Zdanowską, ws. podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.

Cieszymy się, iż pomyślnie zakończyły się wielomiesięczne negocjacje prowadzone w tym temacie przez łódzką Solidarność oświatową.

Na mocy porozumienia kwota 2 milionów złotych z zapisanej w budżecie  Miasta Łodzi na 2016 rok rezerwy celowej została wykorzystana na wyrównanie wynagrodzeń pracowników oświaty, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeszeregowań  pracowników jednostek organizacyjnych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Zdajemy sobie sprawę, że środki przeznaczone na ten cel są bardzo małe. Oczekujemy, iż władze Miasta przekażą niebawem kolejną pulę środków na zwiększenie wynagrodzeń dla administracji i obsługi. Jednocześnie podtrzymujemy postulat zwiększenia środków przeznaczanych na dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli.

Wiele placówek oświatowych w Łodzi nadal znajduje się w sporach zbiorowych z NSZZ „Solidarność”.

Mamy nadzieję, iż nasz wspólny wysiłek i konsekwencja działań przyczynią się do polepszenia sytuacji w łódzkich szkołach i polskiej oświacie. 

Search