Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Program działania Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w kadencji 2010-2014

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania widzi dalszą potrzebę reformowania systemu edukacji w Polsce w  kierunku:

 • upowszechniania edukacji społeczeństwa na poziomie średnim  i  wyższym,
 • poprawy jakości edukacji i ścisłego powiązania wychowania i kształcenia,
 • wdrożenia systemu wychowawczego, opartego na wartościach chrześcijańskich. Kształtującego odpowiedzialność, wrażliwość, umiłowanie prawdy, odwagę i patriotyzm we współpracy z rodziną,
 • polityki płacowej w oświacie.

 W świetle powyższych tez Międzyregionalna Sekcja Oświaty  i Wychowania do pierwszoplanowych zadań zalicza:

 Zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla nauczycieli z Zarządami: Miasta Łodzi, gminami i powiatami z województwa łódzkiego.

 1. Renegocjacje istniejących układów zbiorowych dla pracowników nie nauczycieli.
 2. Kontrola przestrzegania prawa oświatowego i pracowniczego.

  Do zadań organizacyjnych należy:    

 1. Wzmocnienie struktur MSOiW ZŁ NSZZ „Solidarność” poprzez nabór nowych członków oraz włączenie Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych z terenu województwa łódzkiego. 
 2. Poprawienie sprawności działania wszystkich szczebli organizacyjnych MSOiW. 
 3. Poprawę przepływu informacji i utrzymanie kontaktów ze środkami masowego przekazu. 
 4. Powołanie zespołu do redagowania informacji i artykułów do „Regionalnego Informatora Związkowego”. (Zamiast „Biuletynu informacyjnego oświaty”).
 5. Udział w uroczystościach państwowych i regionalnych oraz różnego rodzaju jubileuszach. 
 6. Organizowanie szkoleń związkowych. 
 7. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego, Radnymi, Posłami.
Search