Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

 

FAKTY:

 

  • W budżecie państwa na rok 2014 planowany % udział wydatków na oświatę
    i wychowanie w PKB wynosi 2,54%, malejąc o 0,07 % w stosunku do roku 2013;

  • Wydatki rządu RP na edukację są poniżej średniej europejskiej;

  • Polscy pedagodzy są w grupie najgorzej zarabiających w Europie na każdym poziomie edukacyjnym;

  • Zakładając brak podwyżek w 2015 roku, nastąpi pogorszenie relacji wynagrodzeń nauczycieli do przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej – będą one na poziomie 2007 r.

  • Średni tygodniowy czas pracy polskiego nauczycieli wynosi 46 godzin i 40 minut (badania IBE);

  • Obligatoryjny wiek emerytalny to 67 lat;

  • Brak możliwości otrzymania darmowych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli w szkołach;

  • Wyniki ankiety sondażowej przeprowadzonej we wrześniu 2014 r. przez KSOiW NSZZ „S” odzwierciedliły złe nastroje w środowisku oświatowym. Zaskakująco wysoka liczba nauczycieli zadeklarowała gotowość do strajku.

 

 

Search