Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Pan

Grzegorz Wierzchowski

Kurator Oświaty

w Łodzi

Rada NSZZ „Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej wnosi do pana Kuratora informację dotyczącą naszych uwag w stosunku do przyjętego w dniu 16 lutego 2017 r. przez Radę Miejską w Łodzi projektu sieci szkół w Łodzi.

Źle przygotowane i przeprowadzone konsultacje społeczne spowodowały skłócenie środowiska oświatowego oraz brak wypracowania poprawnego stanowiska dotyczącego przyszłości sieci szkół w Łodzi. W pierwszym projekcie mówiącym o stanie łódzkiej edukacji przedstawiano potrzebę stworzenia dodatkowych szkół podstawowych, szczególnie w dzielnicy Górna i Widzew. Nie zostało to jednak w odpowiedni sposób zrealizowane.

Po przeprowadzonej przez NSZZ „Solidarność” analizie, wnosimy o uwzględnienie otwarcia szkół podstawowych w miejsce Publicznych Gimnazjów nr: 10, 20, 32, 38, oraz 39 w Łodzi. W każdym z tych przypadków występuje sytuacja, iż nie otwarcie kolejnej szkoły spowoduje utrzymanie dwuzmianowości w szkołach sąsiednich. Nie uwzględnia się w ten sposób jednego z głównych celów reformy – szkoła podstawowa ma być blisko ucznia oraz ma być szkołą jednozmianową. Nasze miasto posiada wystarczającą bazę lokalową budynków szkolnych, by sprostać powyższym wymaganiom reformy. Ponadto Miasto wykazuje, iż łączna liczba uczniów w szkołach podstawowych rośnie aż do roku 2022 a następnie spada, jednakże nie osiąga niższego poziomu niż obecny, aż do roku 2030. W przypadku Łodzi dwuzmianowość (półtorazmianowość) występuje w 27 szkołach.

Swoje uzasadnienie znajduje zmiana obwodów poszczególnych szkół, gdyż powoduje to rozładowanie liczebności uczniów w poszczególnych placówkach. Poza dużą ilością zajęć, które często trwają do późnego popołudnia, brakuje miejsca dla uczniów na przeprowadzanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Argumentem przemawiającym za utrzymaniem szkół jednozmianowych, oprócz oczywistego komfortu dla uczniów, nauczycieli i rodziców, jest również zasada przekazywania subwencji oświatowej na szkołę, której współczynnik będzie korzystniejszy dla uczniów i rodziców, tam gdzie nie będzie zmianowości.

Zwracamy uwagę również na to, iż szkoła podstawowa znajdująca się w dwóch budynkach, to problem nie tylko dla dyrektora czy nauczycieli ale przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców (np. podwójna stołówka, podwójna świetlica).

Prawo oświatowe przewiduje możliwość lokalizacji szkoły w dwóch budynkach, jednakże naszym zdaniem jest to niedopuszczalne na poziomie szkoły podstawowej.

Najwyższa Izba Kontroli po ostatniej kontroli przedstawia informację o braku optymalnych warunków technicznych do nauki. Odpowiednie warunki higieniczno-zdrowotne, to podstawowe zadanie dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzącego szkoły. Aby warunki lokalowe zmienić z korzyścią dla uczniów, jednostka prowadząca szkoły ma obowiązek prowadzenia ciągłej analizy sytuacji w poszczególnych szkołach.

W związku z powyższymi argumentami, NSZZ „Solidarność” MSOiW ZŁ zwraca się do Pana Kuratora z prośbą o dogłębne przeanalizowanie przedstawionych problemów.

Z poważaniem

Roman Laskowski

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

MSOiW ZŁ

Search