Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Warszawa, 24.08. 2015 r.

 

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Rady KSOiW w dniu 24 sierpnia 2015 roku w Warszawie

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec braku pozytywnej reakcji rządu PO-PSL na złożone postulaty, kontynuuje akcję protestacyjną. Rada Krajowej Sekcji apeluje do organizacji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach oświatowych o przyśpieszenie prac dotyczących realizacji procedur trwających sporów zbiorowych. Rada w przyjętym stanowisku krytycznie oceniła lipcową inicjatywę minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej - propozycje powołania pięciu zespołów tematycznych traktujemy jako element przedwyborczej gry politycznej.W dalszym ciągu nie ma odpowiedzi premier RP na postulaty zawarte w petycji do rządu RP z dnia 28 kwietnia 2015 roku. W związku z tym Rada KSOiW kontynuuje akcję protestacyjną. Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” przypomina, że domaga się 9 % waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół, zwolnień nauczycieli, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

W związku z różnym stopniem zaawansowania realizacji procedur wynikających
z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych apelujemy o zakończenie etapu mediacji do końca września br.

Symbolem trwającej akcji protestacyjnej jest oflagowanie budynków szkół i placówek oświatowych. Prezydium KSOiW akcję oflagowania zawiesiło jedynie na czas wakacji.

Rada w przyjętym stanowisku wyraża pogląd że lipcowa inicjatywa min. Joanny Kluzik-Rostkowskiej, dotycząca powołania pięciu zespołów tematycznych nieuwzględniających postulatów Związku, będących przedmiotem sporu zbiorowego, to element przedwyborczej gry politycznej. W stanowisku czytamy: „W opinii Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” aktualnie, gdy prowadzone są prace nad ustawą budżetową jedynym realnym i niezwykle potrzebnym tematem rozmów związków zawodowych
z rządem RP jest zwiększenie nakładów na oświatę w budżecie na rok 2016, co umożliwi między innymi zrealizowanie podwyżek płac dla nauczycieli i pracowników samorządowych szkół i placówek oświatowych. Do tych rozmów jesteśmy gotowi przystąpić bez zbędnej zwłoki”.Członkowie Prezydium złożyli relacje z udziału w pracach komisji sejmowych oraz spotkań dotyczących szkolnictwa zawodowego. Tematy poruszane podczas obrad to również nasze uczestnictwo w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli na Jasnej Górze, jak też seminarium w Nowej Kaletce.

Ponadto Rada Sekcji Krajowej przyznała złote odznaki Sekcji Krajowej, ustaliła terminarz następnych spotkań i omówiła sprawy bieżące.

 

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

  


 

Warszawa, 24 sierpnia 2015 r.

 

 

STANOWISKO

Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

w sprawie zaproszenia do udziału w pracach zespołów tematycznych

zaproponowanych przez MEN

 

 

W nawiązaniu do rozmowy, która odbyła się w MEN podczas spotkania w dniu
16 lipca br., Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” potwierdza gotowość do rozmów na temat postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego, które zostały zawarte w petycji złożonej w Kancelarii Premiera RP
w czasie manifestacji w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

Konsekwentne uchylanie się strony rządowej od podjęcia merytorycznych rozmów w sprawach ważnych dla środowiska oświatowego uważamy za wyraz złej woli i lekceważenia strony społecznej.

Propozycje powołania pięciu zespołów tematycznych traktujemy jako element przedwyborczej gry politycznej. Przypominamy, że wielokrotnie wskazywaliśmy potrzebę zmian w prawie oświatowym w celu wyrugowania szerzących się patologicznych zjawisk. Nasze propozycje zostały odrzucone (spotkanie z dnia
7 stycznia 2014 r.). Jako powód minister Kluzik-Rostkowska podała zbyt krótki czas do końca kadencji parlamentarnej. Dzisiaj, gdy do wyborów pozostało zaledwie kilka tygodni, rozwiązanie zasygnalizowanych problemów przez obecną koalicję rządzącą jest tym bardziej nierealne.

W opinii Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” aktualnie, gdy prowadzone są prace nad ustawą budżetową, jedynym realnym
i niezwykle potrzebnym tematem rozmów związków zawodowych z rządem RP jest zwiększenie nakładów na oświatę w budżecie na rok 2016, co umożliwi między innymi zrealizowanie podwyżek płac dla nauczycieli i pracowników samorządowych szkół
i placówek oświatowych.

Do tych rozmów jesteśmy gotowi przystąpić bez zbędnej zwłoki!

 

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

 

 

Search