Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Życzenia – Rok Szkolny 2015/2016

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

witam serdecznie po okresie wakacyjnym!

 

W tym roku obchodzimy XXXV rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Mimo upływu czasu Oświatowa „Solidarność” występuje w obronie pracowników oraz stoi na straży przestrzegania ich praw. Przed nami kolejny rok szkolny i kolejne wyzwania. Rok 2015/16 już zapowiada wiele ważnych wydarzeń w kraju, które będą miały istotny wpływ na bieżącą sytuację w oświacie. Przed nami wybory parlamentarne, których wynik nie pozostanie bez znaczenie dla naszego środowiska: nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i przede wszystkim uczniów. Mamy nadzieję, że wpływ ten będzie pozytywny. Jednocześnie przypominamy, iż Oświatowa "Solidarność" kontynuuje spory zbiorowe z dyrektorami szkół, mające na celu wyegzekwowanie na obecnym rządzie polepszenie sytuacji w polskich szkołach.

Zadań i nieuniknionych napięć zapewne będzie sporo. Dlatego też życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i wśród całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność. We wspólnym interesie wszystkich pracowników oświaty leży zdecydowane odparcie zamierzeń niszczących jej tradycję i osiągnięcia.

 

Mądrych decyzji, zdecydowanych działań, solidarności pracowniczej oraz wiele sił do podjęcia trudu nauczania i wychowania życzy:

 

 

Przewodniczący NSZZ "Solidarność"

Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Ziemi Łódzkiej

 

Roman Laskowski

 

 

 

Search