Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej informowała o prowadzonych rozmowach z Prezydent Łodzi – p. Hanną Zdanowską. Żądaliśmy, m.in. całkowitego zlikwidowania wskaźnika 0,9 i 0,95 wynikającego z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Z zadowoleniem informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. najniższy wskaźnik w grupach I i II będzie wynosił 1,0.

Solidarność wynegocjowała również, iż z rezerwy budżetowej bieżącego roku zostaną przeznaczone  środki na przeszeregowania grupy  pracowników administracji (szczególnie dotyczy referentów), którzy obecnie znajdują się    w II, III i IV kategorii zaszeregowania .

Rozmowy w pozostałych tematach toczą się nadal, o jej wynikach będziemy informować na bieżąco.

Notatka ze spotkania NSZZ 07.11.2014

 

Search